Bạn đã biết cách mua server (máy chủ) chất lượng tốt và giá rẻ chưa?

Đăng ngày 15/06/2015

Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, nhu cầu mua một hệ thống máy chủ hoạt động hiệu quả, giá cả